Hitta till Erikson Cottage

Vägbeskrivning söderifrån från riksväg 26 (Nissastigen):

Sväng av mot Hestra och kör igenom samhället till T-kors vid bensinstationen – tag höger.
Följ vägen ur samhället ca 4,5 km och ta höger vid skylt mot Ljungsarp.
Efter ca 5km tag höger vid skylt ”Lindås 4”.
Följ vägen 4km och ni kommer till Erikson Cottage på höger sida.

Vägbeskrivning norrifrån från riksväg 26 (Nissastigen):

Sväng av mot N Unnaryd (in på länsväg 156) och följ vägen till ni kommer till Ljungsarp. Sväng vänster vid skylt mot Grimsås.
Kör drygt 400m och sväng vänster vid skylt ”Lindås 6”.
Följ grusvägen 6 km och ni ankommer Erikson Cottage på vänster sida.

Avstånd till storstäder:

Göteborg: ca 12 mil.
Borås: ca 6 mil.
Jönköping: ca 5 mil.
Stockholm: ca 38 mil.
Malmö: ca 25 mil.

Erikson Cottage